Tietosuojaseloste

Kauneuskeskus ProFiles tietosuojaseloste

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ 

 Kauneuskeskus ProFiles Tehtaankatu 19 A, 00150 HELSINKI pro4files@gmail.com 

 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Katri Ainikkamäki 0400 925 489 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Kyseessä on asiakasrekisteri ja tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen. 

Palveluun liittyen Kosmetologi käsittelee tyypillisesti seuraavia asiakkaan henkilötietoja: Tunnistamistiedot: Nimi ja syntymäaika. Yhteystiedot: Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu verkkotunnistetieto. Taloudelliset tiedot: Maksukortti- tai muu vastaava tieto. Tunnistamis- ja yhteystietoja käytetään yhteydenpitoon asiakkaan kanssa ja sopimuksen täyttämiseksi. Eri asiakkaiden tiedoista muodostuu Kosmetologin Asiakaskortisto, jota pidetään sähköisessä muodossa. Edellä mainitut henkilötiedot säilytetään Kosmetologin toimesta Asiakaskortistossa enintään 38 kuukautta viimeisimmästä hoidosta, minkä jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti. Siltä osin kuin edellä mainitut tiedot sisältyvät Kosmetologin kirjanpitoon (kuten esimerkiksi laskut), tietoja käsitellään kirjanpitoa koskevien säännösten mukaisesti. Sähköisesti pidetyn Asiakasrekisterin säilytykseen liittyy tavanomainen suojaus käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Asiakasrekisteriä suojataan lisäksi Kosmetologin tilojen yleisillä turvajärjestelyillä.

 

 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 

Asiakkaan nimi, puhnro , mahdollisesti osoite ja sähköpostiosoite. Asiakkaan ostamat tuotteet ja palvelut. Lisäksi joitain terveystietoja, jos niillä on merkitystä jonkun hoidon suorittamiseen. Terveystiedot Kosmetologin palvelun antamiseen liittyy välttämättömästi asiakkaan terveystietojen käsittely palvelun turvallisuuden ja sopivuuden varmistamiseksi. Terveystietojen käsittely edellyttää asiakkaan suostumusta. Asiakas antaa terveystietojaan Kosmetologille kirjallisesti tai suullisesti. Tiedot kirjataan kunkin asiakkaan Asiakaskortille (tai -korteille). Terveystietojen antaminen on vapaaehtoista ja perustuu asiakkaan suostumukseen. Mikäli Kosmetologin tarvitsemia tietoja ei annettaisi, Kosmetologi ei voi varautua palvelun antamisesta mahdollisesti seuraaviin riskeihin, kuten esimerkiksi allerginen reaktio asiakkaalle (tähän kuitenkaan rajoittumatta) tai siihen, että tavoiteltua lopputulosta ei saavuteta. Tällöin myös asiakkaan vastuu hoitoon liittyvistä riskeistä korostuu. On myös mahdollista, että Kosmetologi kieltäytyy suorittamasta sovittua hoitoa. Asiakaskortin sisältämiä terveystietoja käsitellään ainoastaan palvelun antamisessa. Käsittely on luottamuksellista. 

TIETOLÄHTEET 

Rekisteröidyltä itseltään 

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN 

Tietoja ei luovuta kolmansille osapuolill

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Ei manuaalista rekisteriä. Käyttöoikeus ja salasanat ainoastaan yhteyshenkilön käytössä. Rekisteri on suojattu ylläpitäjän toimesta asianmukaisin toimin.

Ajanvaraus helposti verkossa

Varaa aika ajanvarausjärjestelmästä

Ota yhteyttä

Katri Ainikkamäki

SKY / Cidesco-kosmetologi

0400 925489

pro4files@gmail.com

 

Tehtaankatu 19 A 8, Helsinki, 00150